Takknemlig for bidrag!

«Håp har to vakre døtre», sa Augustin av Hippo,
«navnene deres er Sinne og Mot. Sinne over hvordan ting er, og
Mot til å se til at de ikke forblir som de er.»

Bli med å støtte FN’s bærekraftsmål nr. 16 som er å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Delmål 16.2 er å stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn.

På forhånd takk.