Sonja Bunes 2001 Alternative Selves, old wise

Alternative selvbilder

Serie digitale fotomanipulasjoner fra 2001. Hvor kommer personligheten fra?