Alternative selvbilder

Serie digitale fotomanipulasjoner fra 2001. Hvor kommer personligheten fra?