Fargerike tegninger fra de siste fem årene.
Fargerike tegninger fra de siste fem årene.

Det var en stor glede for meg da jeg først leste Goethes fargeteori. Han satte ord på mange av mine følelser rundt farge. Jeg er mest opptatt av farge som uttrykk for følelse og det uhåndgripelige, metafysiske. Tegning, for meg, handler mer om form og det fysiske.

360 illustrasjon

«Goethes fargeprinsipper eller fargeteori er ikke det beste grunnlag for å si noe presist og vitenskapelig om farger. Den er skapt i en tid da det personlige i kunsten kom til å bety mer og mer, og den åpnet for en moderne abstrakt kunst der den maleriske prosessen med farger kan følge sin egen indre logikk.»

Formbanken.no

Det fargerike feltet mellom svart og hvitt

Vektorgrafikk fra 2000

Maleri Maleri på nært holdSammensatte Personligheter

[instagram-feed]