«Farger & Frihet – Studier & Samtale» er et relativt fritt konsept som involverer det å finne sitt eget uttrykk i selvvalgte materialer, å jobbe selvstendig, men sammen med andre. Jeg er tilstede som faglig veileder.

Farger &  Frihet & Studier & Samtale

Dette er for tiden satt på vent da Nydalen Kunstskole og Nok.Oslo nå er mine oppdragsgivere og jeg ikke har anledning til å ta imot andre henvendelser når det gjelder undervisning.

Mitt Ateliér . / & ) ligger i Kvadraturen Kunstateliér i Myntgata 2B på Kontraskjæret ved Akershus Festning. Se kart.
Bilder ligger ute for salg hos Ateliér.as. Jeg kan også tilby digitale lysbildeshow ved arrangementer.

Jeg arbeider intuitivt med det figurative. Prosessen er forankret i ferdigheter og forståelse av tegning, farger, form, volum, rom og komposisjon.