Ateliér . / & )

SERIØS LEK MED TEGNING OG FARGE

Fargetegning – Billedkunst – Collage – Maleri

Sonja Bunes.  Atelier Prikk, Strek og Bue. Seriøs lek med tegning og farger.

Jeg møter det blanke arket, og det møter meg.
Prikker, streker og fargerike buer skaper uttrykk.
Jeg blir kjent med det i prosessen.
Jeg prøver å la arket, og merkene, diktere neste trekk.
Noen ganger blir jeg for ivrig og snubler i min egen utålmodighet.
Tilgivende vandrer papiret, blyantene og jeg
videre på vår ydmyke tur inn i de komplekse mulighetene som ligger
i den enkle handlingen det er å tegne.

I face the blank paper and it faces me.
Dots, lines and curves of color create expressions.
I get to know them as I continue the practice.
I try to let the sheet, with the previous marks, dictate each move.
Sometimes I get too eager and stumble into my own impatience.
With forgiving acceptance the paper, the pencils, and I
go on our humble journey into the complex possibilities of
the simple act of drawing.