Seriøs lek med tegning og farge

Jeg møter det blanke arket
og det møter meg.
Fargerike prikker, streker og buer
skaper uttrykk.
Jeg blir kjent med dem
når jeg fortsetter arbeidet.
Jeg prøver å la arket
med de tidligere tegnene
diktere neste trekk.
Noen ganger blir jeg for ivrig
og jeg snubler
inn i min egen utålmodighet.
Med tilgivende aksept vandrer
papiret, blyantene og jeg
på vår ydmyke vei videre inn
i de komplekse mulighetene som ligger i
den enkle handlingen det er å tegne.

I face the blank paper
and it faces me.
Colorful dots, lines and curves
create expressions.
I get to know them
as I continue the practice.
I try to let the sheet
with the previous marks
dictate each move.
Sometimes I get too eager
and I stumble
into my own impatience.
With forgiving acceptance
the paper, the pencils, and I
go on our humble journey into
the complex possibilities of
the simple act of drawing.

Fargetegning – Collage – Maleri