Sammensatte personligheter

Fargeblyanttegninger

A4folk. Sonja Bunes. Wondering. Fargeblyanter på papir. A3. 2020.
I face the blank paper and it faces me.
Dots, lines and curves of color
create expressions.
I get to know them
as I continue the practice.
I try to let the sheet,
with the previous marks,
dictate each move.
Sometimes I get too eager
and stumble into my own impatience.
With forgiving acceptance
the paper, the pencils, and I
go on our humble journey
into the complex possibilities
of the simple act of drawing.

Symmetri er sjeldent

Ingen ansikter er helt symmetriske. Jeg ville se hva som skjedde med mine tegninger av sammensatte personligheter som består av to ganske ulike høyre og venstre sider.

Her kan du se bildene.

Tegning er prosess

Tegning er prosess, og kan være et sterkt medium for å utforske følelser, og bli kjent med seg selv. Speilingen som skjer på arket gir refleksjonsmuligheter. Dette kan hjelpe til personlig vekst.