Skapelsen

Skapelsen må få være det den er

.

Faget
må ikke kvele uttrykket, men
la det få finne sin flyt.

Uttrykket
må ikke drukne faget, men
la det få puste.

.

Lidenskapen
må ikke forgripe seg på materialet, men
la det få ha sin egen vilje.

Materialet
må ikke underkaste seg lidenskapen, men
la den få finne sitt utløp.

.

Komposisjonen
må ikke binde ånden, men
la den få rom til å virke.

Ånden
må ikke løsrive seg fra komposisjonen, men
la den få bli sitt instrument.

.

Kunstverket
må ikke svekke åndsverket, men
la det få skinne gjennom.

Åndsverket
må ikke underkjenne kunstverket, men
la det få være et fartøy.

.

Kunstneren
må ikke dirigere publikum, men
la dem få oppleve ut i fra sitt ståsted.

Publikum
må ikke kreve å forstå kunstneren, men
la hen få skape fritt.

.

Skapelsen
må få være
det den er.

.

Kunsten
må få muligheten til
å oppstå.

.

Copyright Ateliér . / & ) Sonja Bunes Widing