Jeg arbeider nå med undervisning, veiledning og workshops for Nydalen Kunstskole og Nok.Oslo og kan ikke påta meg andre undervisningsoppdrag. Det gleder meg at mennesket er sentrum for kunstneriske prosesser og at jeg kan være med å bidra.

Farger & Frihet & Studier & Samtale

Er du interessert i verksted med veiledning?

Send meg en e-post til post (at) prikkstrekbue.no. Jeg håper å kunne arrangere workshop en helg hver måned i 2021, men COVID-19 og alle smitteverntiltak har gjort det vanskelig å møtes i samme rom. Det er derfor vanskelig å si hva som skjer med kursvirksomheten fremover.

Frihåndstegning

Seriøs lek med tegning og farger med Ateliér . / & )

Har du lyst til å lære å tegne?

Jeg holder tegneverksted, med og uten farger.

Kunnskap om visuelle prinsipper kan hjelpe deg til å uttrykke deg på ditt eget vis. Jeg kan hjelpe deg (videre) med det grunnleggende, veilede deg i en kreativ prosess, og følge deg opp på vei inn i ditt eget billedspråk.

Du går selv veien. Du legger inn arbeidstimene. Du tar valgene. Du eier din egen prosess. Uttrykket er ditt.

Form, lys og skygge, valører. Blyanttegning av Sonja Bunes 2010

Alle har forskjellig utgangspunkt, og er på vei i ulike retninger. Redskapet er det samme, papir og blyant (eller tilsvarende). Min rolle er å dele ut de «verktøy» som gjør det enklere for deg å møte utfordringer som dukker opp.

Du vil lære mye av å se på andres prosess, lytte til deres erfaring og sette ord på hva du selv opplever. Alle har sine ferdigheter og innfallsvinkler som andre kan lære av. Derfor har vi felles gjennomganger.

Det er lærerikt å observerer hvordan strek og strøk, farge, valør og form fungerer. Ikke ta mine ord for gitt, men stol på og reflekter over hva jeg påpeker og hva du selv ser. De områdene som trenger oppmerksomhet i forhold til intensjonen med og helheten i bildet kommenterer jeg. Egne arbeider er man så tett på, både fysisk og mentalt, at man kan miste det objektive, eller faglige, blikket. Da er det godt å få et blikk utenfra.

En enkel overlapping kan si noe om perspektivet. Kontrastene, og graderingen i mellom dem, kan fortelle om avstanden. Arbeidsmåten kan formidle stemninger. Andre kan oppleve hva du har følt, eller finne helt egne opplevelser i ditt bilde. Kommunikasjonen ligger på et subtilt nivå, ikke alltid forklarlig. Du kan «snakke med» deg selv i prosessen, og høre ting du ikke visste at du hadde på hjertet. Du kan også forholde deg teknisk til blyantstreken på papiret og se rommet oppstå i flaten, eller bruke fargene til å forme illusjonen av et objekt.

Blyanttegninger av Sonja Bunes. A5. 2011

Det er utrolig hva man kan gjøre med en blyant og papir! Mulighetene er nesten endeløse. Dette er spennende.

Seriøs lek med tegning og farger