360 graders kollasj

Sonja Bunes 360 grader kollasj PanoPainting 2021

Klikk og dra for å se deg rundt i dette 360 graders bildet.

Inne i rommene finner du kanskje en lenke du kan følge inn i et annet rom? Hvilke fortellinger dukker opp i din fantasi når du ser dette?

Jeg tar sikte på å bringe bildene mine inn i nye sfærer. Tegning, maling, collage. Tradisjonelle og digitale teknikker. Flyttes fra 2D til 360 ved hjelp av PanoPainter med iPadPro og Apple-penn, før jeg fortsetter til mer avansert VR. Det seneste jeg prøver å lære meg nå er Quill animasjon for Quest2.

Se også:

[instagram-feed]